Barajul Pecineagu si CHE Clabucet Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
CNAR
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala UCM Valcea
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1984
DATE TEHNICE:
Barajul PECINEAGU
Beneficiar CNAR
Proiectant Aquaproiect
Raul Dambovita
Tipul barajului ER
Tipul etansarii fc
Cota la coronament m 1,117.00
Inaltimea barajului m 107.00
Lungimea barajului m 267.00
Volumul barajului th.mc 2,050.00
Volumul acumularii mil.mc 63.00
Scopul acumularii HIS
Anul PIF 1984

CHE CLABUCET
Tipul centralei D
Aductiunea subterana m 9,743.00
Cota amonte m 1,113.00
Cota aval m 860.00
Caderea m 253.00
Nr.si tip agregat 2 F
Debit instalat cm/s 35.00
Puterea instalata MW 64.00
Energia medie GWh/an 57.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Schema de amenajare hidroenergetică complexă Nord Făgăraş – Pecineagu – Clăbucet – Sătic – Rucăr – Frasin – Dragoslavele a fost concepută în vederea suplimentării debitelor pe rîul Dîmboviţa, cu un debit de 6,8 m³/s, necesar alimentării cu apă a municipiului Bucureşti, a localităţilor din bazinul Dîmboviţei şi din Ţara Făgăraşului. Toată schema de amenajare a fost executată în două mari etape. Prima, acumularea Pecineagu şi CHE Clăbucet, puse în funcţine în 1984 fără aducţiunile secundare Nord Făgăraş, care au fost oprite în 1992 după ce se excavaseră 12,3 km dintr-un total de 32,6 km, dar care au fost reluate. A doua etapă cuprinzînd celelalte obiecte a fost pusă în funcţiune între anii 2000 şi 2003.
Acumularea Pecineagu:
Situată în zona superioară a rîului Dîmboviţa în depresiunea dintre masivele Iezer-Păpuşa, Făgăraş şi Piatra Craiului are un bazin de recepţie de 103 km² din care se pot stoca în lac, la nivelul normal de retenţie, 69 mil m³. Volumul de atenuare a viiturilor este de 6 mil m³. Iniţial s-a avut în vedere ca în perioadele normale şi ploioase să se deriveze în lacul Pecineagu, unele cursuri de apă de pe versantul nordic al munţilor Făgăraş, afluenţi ai rîului Olt, iar în perioadele secetoase să se livreze apă din lac spre nord, prin galeria reversibilă.
Barajul Pecineagu:
Este realizat din anrocamente, de 107 m înălţime şi este etanşat cu mască de beton armat. Pentru etanşarea rocii în jurul vetrei s-au realizat trei şiruri de injecţii la 8 – 10 m adîncime şi un voal de două şiruri de 40 – 100 m adîncime. Pe conturul galeriei perimetrale sunt prevăzute 50 de foraje verticale de drenaj. Pentru descărcarea apelor mari este executat un deversor de tip pîlnie la malul stîng, care se continuă cu un puţ de 81,5 m şi o galerie de evacuare de 389 m cu Ø=5,80 m terminată cu o trambulină descărcător cu deversor. Poate descărca pînă la 687 m³/s funcţie de nivelul în lac. O galerie de semiadîncime care debuşează în puţul vertical al descărcătorului poate poate evacua pînă la 105 m³/s în regim de ape mici cînd nu funcţionează centrala Clăbucet. Golirea de fund cu mai multe tipuri de secţiuni şi casa vanelor amplasată într-un puţ poate descărca pînă la 109 m³/s. Un by-pas din casa vanelor, de Ø= 400 mm, asigură un debit de servitute de 1,3 m³/s. În continuarea golirii de fund este un disipator de energie, canal de 80 m cu secţiune trapezoidală, un prag deversor şi o rizbermă de anrocamente.
CHE Clăbucet:
Priza energetică este amplasată în versantul drept avînd drept fundaţie blocul de beton al prizei golirii de fund. Este prevăzută cu 6 cîmpuri pe un perimetru în formă de octogon. La 150 m distanţă pe galerie este casa vanelor care are rolul de a pune la uscat aducţiunea, care are o lungime totală de 9.750 m şi Ø=3,60 m. Pe traseul aducţiunii sunt captările Draxin şi Cascoe.
Centrala este echipată cu 2 turbine Francis, avînd un debit total instalat de 35 m³/s, o putere de 64 MW. În continuare un bazin de liniştire, o cuvă înecată şi un canal de fugă care face joncţiunea cu albia Dîmboviţei.