CHE Munteni I, Polderul si MHC Munteni II Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Ardeal
PERIOADA LUCRARILOR:
1988 si 1992
DATE TEHNICE:
CHE MUNTENI I
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Dragan + Iad
Tipul centralei DS
Aductiunea subterana m 10,195.00
Cota amonte m 517.00
Cota aval m 364.00
Caderea m 153.00
Nr.si tip agregat 2 F
Debit instalat mc/s 49.00
Galeria de fuga m 4,229.00
Puterea instalata MW 58.00
Energia medie GWh/an 115.40
Anul PIF 1988

CHE MUNTENI II
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Dragan
Tipul centralei MHC
Cota amonte m 415.00
Cota aval m 364.00
Caderea m 51.00
Nr.si tip agregat 1 FO
Debit instalat mc/s 2.00
Puterea instalata MW 0.63
Energia medie GWh/an 6.70
Anul PIF 1992
Finalizat Finalizat   In tara In tara
CHE Munteni I
Galeria de fugă de la CHE Remeţi constituie aducţiune principală pînă la puţul de acces intermediar al Centralei Munteni I, care prelucrează debitele defluente din CHE Remeţi şi CHE Leşu. Este amplasată într-o cavernă subterană de 48 x 32 x 15 m şi este echipată cu 2 turbine Francis cu ax vertical avînd un debit instalat de 24,5 m³/s fiecare, la căderea de 153 m între cotele 517 şi 364 mdM. Accesul în sala maşinlor pentru echipamente şi pentru personal este realizat printr-un puţ.
Galeria de fugă cu nivel liber, are o lungime de 4.229 m şi un Ø=4,25 m. Debuşarea ei a fost condiţionată de existenţa în aval a unei zone puternic carstificate.

Polderul şi CHE Munteni II
La 1,8 km amonte de CHE Munteni I s-a realizat o captare tiroleză la firul apei şi un mic polder de compensare din care printr-o conductă metalică de Ø=800 mm se alimentează MHC Munteni II, o turbină Francis cu ax orizontal de 0,63 MW, amplasată în caverna subterană a CHE Munteni I. Conducta de fugă se descarcă în galeria de fugă a centralei mari.