Baraj si C.H.E. Strejesti(Amenajarea Oltului Mijlociu) Inapoi la proiecte
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
Hidroelectrica S.A.
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala UCM Valcea
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1979
DATE TEHNICE:
Barajul STREJESTI
Proiectant ISPH
Raul Olt
Tipul barajului de greutate si de pamant
Tipul etansarii fc
Cota la coronament 145.00 m
Inaltimea barajului 33.00 m
Inaltimea digului 17.00 m
Lungimea barajului 101.00 m
Lungimea digului 21,780.00 m
Volumul barajului 127.00 th.mc
Volumul digului 8,224.00 th.mc
Volumul acumularii 225.00
Scopul acumularii Hidroenergie si Irigatii

CHE STREJESTI
Tipul centralei - CHE in frontul de retentie
Cota amonte 140.00 m
Cota aval 122.00 m
Caderea 18.00 m
Nr.si tip agregat 2 Kaplan
Debit instalat 330.00 mc/s
Puterea instalata 50.00 MW
Energia medie 173.00 GWh/an
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Amenajarea Strejeşti este cea mai mare acumulare din cascada Oltului avînd un volum de 202,7 mil m³ de apă. Folosinţa principală este producţia de energie electrică pentru care centrala este echipată cu 2 turbine a 26 MW, care produc 173 MWh/an. Efectul de atenuare al undei de viitură este major, acumularea realizînd regularizarea orară, zilnică şi săptămînală a rîului Olt. Altă folosinţă este asigurarea unui debit de 2 m³/s pentru irigaţii.
Suprafaţa lacului este de 2203,5 ha, are o lungime de 17 km şi o lăţime medie de 1,35 km.
Faţă de celelalte amenajări şi datorită căderii mai mari (18 m) barajul are o caracteristică distinctă, fiind de tipul de greutate mobil, din beton armat cu 5 cîmpuri deversoare, din care 4 sunt cu deversor de creastă echipate cu stavile cu clapetă şi un cîmp cu 3 goliri de fund şi clapetă la partea superioară. În amonte de baraj, pe o adîncime de 15 m pînă la roca de bază s-a executat un ecran de beton de 90 cm grosime. Acest ecran se continuă şi sub centrală şi apoi, stînga şi dreapta cu etanşarea de adîncime de la diguri.
Cele 3 goliri de fund au dimensiunile de 4 x 4 m şi sunt echipate cu stavile segment. Între golirile de fund şi clapeta de la partea superioară este un timpan de beton armat, la adăpostul căruia, sub profilul deversor se găseşte camera mecanismelor aferente acestui cîmp.
Disipatorul de energie este format din două trepte de 36 şi 25 m, în continuarea cărora, pe 32 m, este o rizbermă din blocuride beton şi stabilopozi.
Digurile mal stîng şi drept au cîte un tronson în frontul de retenţie de 610 m şi 540 m şi o lungime măsurată în ax de 6370 m şi 19.540 m. Protejate la amonte cu pereu de 20 cm în dale de 3 x 4 m, etanşate cu bitum.