CHE si barajul Mălaia Inapoi la proiecte
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1977
DATE TEHNICE:
Barajul MALAIA
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Lotru
Tipul barajului PG / TE
Tipul etansarii fc
Cota la coronament m 482.50
Inaltimea barajului m 29.50&31.00
Inaltimea digului m 19.00
Lungimea barajului m 48.00&22.00
Lungimea digului m 294.00
Volumul barajului th.m³ 41.30
Volumul digului th.m³ 250.00
Volumul acumularii mil.m³ 3.44
Scopul acumularii H
Anul PIF 1977

CHE MALAIA
Tipul centralei CB
Cota amonte m 480.00
Cota aval m 457.50
Caderea m 22.50
Nr.si tip agregat 2 K
Debit instalat m³/s 100.00
Canal de fuga m 653.00
Puterea instalata MW 18.00
Energia medie GWh/an 34.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
CHE şi barajul Mălaia
Cea de a doua treaptă energetică a amenajării complexe Lotru o reprezintă acumularea Mălaia de pe cursul inferior a rîului Lotru.
Amplasată la cca 8.600 m aval de centrala Ciunget, CHE Mălaia amenajează sectorul de albie cuprins între cotele 480 şi 457,50, respectiv o cădere brută de 22,50 m.
Uvrajele nodului hidroenergetic sunt amplasate în albia rîului Lotru pe gneise cuarţo-biotitice cu intercalaţii de filoane de pegmatite.
Parametrii hidrologici s-au determinat funcţie de planul de exploatare al CHE Ciunget, deversările de la barajul Vidra şi aportul diferenţei de bazin hidrografic pe sectorul Vidra-Mălaia, rezultînd un debit mediu multianual, în regim amenajat, de 22,50 m³/s. Cca 83% din debitele afluente sunt regularizate amonte în acumularea Vidra, iar restul de 17% sunt supuse unei regularizări zilnic-orare în lacul Mălaia, ceea ce duce la un regim de funcţionare de cca 2.000 ore/an, asemănător cu CHE Ciunget. Mai simplu spus, acumularea Mălaia are rolul de a uniformiza în aval debitele pulsatorii uzinate de CHE Ciunget.
În acest scop cursul rîului Lotru a fost barat cu un front de retenţie lung de 364 m, constituit în ordine de la malul drept la malul stîng din: baraj nedeversor (front de 48 m, înălţimea de 29,50 m), centrala de tip baraj (front de 21 m), barajul deversor (front de 22 m şi înălţimea 31,00 m) echipat cu 3 stavile segment la golirile de fund, un timpan şi o clapetă la partea superioară şi barajul din pămînt (front de 294 m, înălţimea de 19 m). Se realizează astfel o acumulare de 3,44 mil m³ pe o suprafaţă de 47 ha la cota 480.
Centrala Mălaia, centrală-baraj de tip clasic, echipată cu 2 turbine Kaplan, utilizeză o cădere de 22,50 m, un debit instalat de 90 m³/s şi produce în medie annual 34 GWh energie electrică. Are un bazin de liniştire lung de 51,60 m, o conductă de fugă lungă de 107,40 m şi un canal de fugă de 602 m pentru revenirea în albia naturală.
Lucrările acestei amenajări au început în 1973, iar punerea în funcţiune în 1978.