Barajul si CHE Bradisor Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Sebes
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1981
DATE TEHNICE:
Barajul BRADISOR
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Lotru
Tipul barajului VA
Tipul etansarii x
Cota la coronament m 457.00
Inaltimea digului m 62.00
Lungimea digului m 220.00
Volumul digului th.mc 100.00
Aductiuni secundare m 4,276.00
Volumul acumularii mil.mc 39.70
Scopul acumularii H
Anul PIF 1981

CHE BRADISOR
Tipul centralei DS
Aductiunea subterana m 2 x 206.50
Cota amonte m 452.00
Cota aval m 295.00
Caderea m 156.00
Nr.si tip agregat 2 F
Debit instalat mc/s 101.60
Galeria de fuga m 13,227.00
Puterea instalata MW 115.00
Energia medie GWh/an 228.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Barajul şi CHE Brădişor
Valorificarea energetică a potenţialului acumulării Brădişor constituie ultima treaptă de cădere a amenajării hidroelectrice a rîului Lotru.
Uvrajele sunt amplasate pe gneise cuarţo-biotitice tectonizate. Sub baraj, pe versantul drept şi în albie sunt gneise cuarţitice micacee, iar pe versantul stîng gneise micacee şistoase. Cuveta lacului de acumulare este situată pe gneise micacee, micaşisturi şi amfibolite. Centrala este amplasată în gneise cuarţitice fisurate, puţin propice, fapt ce a obligat, după excavarea galeriei de acces, schimbarea amplasamen-tului iniţial din subteran.
Parametrii hidrologici s-au determinat funcţie de planul de exploatare a CHE Mălaia, deversările la barajul Mălaia, aportul diferenţei de bazin hidrografic dintre Mălaia şi Brădişor şi aportul aducţiunii secundare Păscoaia. Debitul mediu multianual în regim amenajat este de 25 m³/s. Acumularea realizeză o regularizare sezonieră-anuală a debitelor şi permite funcţionarea centralei pe o durată de cca 2.000 ore/an. Suprafaţa lacului este de 229 ha.
Derivaţia Păscoaia, lungă de 4.276 m, furnizează un debit mediu de 1,20 m³/s.
Barajul Brădişor – un baraj arcuit din beton, amplasat în albia rîului Lotru, la cca 6 km aval de axul amenajării Mălaia, reţine debitele defluente şi derivate. La debite mari, 2 deversoare de suprafaţă evacuează cca 140 m³/s, iar 4 descărcători de fund echipaţi cu vane segment de 3,30 x 3,30 m evacuează un debit de 1.240 m³/s. Tot aici se găseşte şi priza de apă pentru alimentarea municipiului Rîmnicu Vîlcea, o conductă cu Ø=1.200 mm.
Debitele acumulate în lacul Brădişor sunt dirijate la centrala subterană prin 2 galerii de aducţiune sub presiune. Structural aducţiunea cuprinde priza, 2 turnuri pentru vane (2,40 x 3,40 m) şi batardouri, galeriile de aducţiune sub presiune (2 x 127 m) şi galeriile forţate (2 x 206,5 m) pe parcursul cărora se obţine o cădere de max 145 m.
CHE Brădişor amplasată într-o cavernă la cca 330 m lateral-aval de baraj, la 150 m sub versantul de pe malul drept, are un acces principal printr-un tunel lung de 900 m şi un acces secundar printr-un tunel de 180 m şi puţ. Centrala este echipată cu 2 turbine Francis de 57,50 MW, la o cădere brută de 156,50 m şi un debit instalat de 101,60 m³/s.
La capătul aspiratoarelor se află o cameră de expansiune ale cărei ramificaţii se prelungesc în aval pînă în galeria de fugă, care după 13.227 m de curgere cu nivel liber, debuşează în rîul Olt.
Lucrările au început în anul 1973, iar punerea în funcţiune în 1982, perioada mare de timp de execuţie datorîndu-se necesităţii de schimbare a amplasamentului cavernei centralei, amplasamentul iniţial dovedindu-se ca avînd o rocă slab rezistentă.