NEWS
User: Password:
Log in
For internal news you have to log in!
[no picture]
 Procedura de vanzare a actiunilor   Oferta de vanzare actiuni 
Oferta de vanzare si Procedura de Vanzare a Actiunilor Rascumparate de Hidroconstrucia SA

July 30, 2019

Oferta de vanzare si Procedura de Vanzare a Actiunilor Rascumparate de Hidroconstrucia SA

CONVOCARE AGOA 2019

April 17, 2019

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 24.05.2019, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, conform ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr. 1669/16.04.2019.

[no picture]
 convocare AGOA 
[no picture]
 3.PropunereAuditorFinanciar   1.BilantLa31.12.2018   2.PropunereRepartrizareProfit2018   4.BugetVenituriCheltuieli2019   7 Aprobarea programului pentru investitii proprii pentru anul 2019   FINAL RAPORT ADM.2018   Raport Audit   8.Programul de scoatere din evidenta in anul 2019 
Materiale AGOA 24.05.2019

April 17, 2019

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 24.05.2019, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, conform ordinii de zi publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr. 1669/16.04.2019.

Materialele postate pe site contin datele de bilant la data de 31 decembrie 2018 care la data prezentei sunt auditate de auditorul statutar conform Legii 31/1990.

ANUNT CONCURS DIRECTOR SUCURSALA ARDEAL IN CADRUL HIDROCONSTRUCTIA S.A.

March 18, 2019

Directorul de Sucursala organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii sucursalei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si obligatiile ce decurg din Actul Constitutiv, si dispozitiile Consiliului de Administratie.
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune pana la data de 29.03.2019 la adresa de e-mail office@hidroconstructia.com, recrutare@hidroconstructia.com
Candidati declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluate in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

[no picture]
 DIRECTOR SUCURSALA ARDEAL 
[no picture]
 Convocare AGOA 
CONVOCARE AGOA 2018

April 11, 2018

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2.

Page:   [1] » 2 » 3 » ... » last