NEWS
User: Password:
Log in
For internal news you have to log in!
[no picture]
 DIRECTOR SUCURSALA ARDEAL 
ANUNT CONCURS DIRECTOR SUCURSALA ARDEAL IN CADRUL HIDROCONSTRUCTIA S.A.

March 18, 2019

Directorul de Sucursala organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii sucursalei in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si obligatiile ce decurg din Actul Constitutiv, si dispozitiile Consiliului de Administratie.
Candidaturile si documentele solicitate se vor depune pana la data de 29.03.2019 la adresa de e-mail office@hidroconstructia.com, recrutare@hidroconstructia.com
Candidati declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluate in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

CONVOCARE AGOA 2018

April 11, 2018

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2.

[no picture]
 Convocare AGOA 
[no picture]
 01   02   03   04   05   06   07   08 
Materiale AGOA 18.05.2018

April 11, 2018

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, conform ordinii de zi publicata in monitorul oficial partea a-IV-a, nr. 1352/05042018

Lista Candidati Administratori

November 02, 2017

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru functia de administrator executiv/neexecutiv

[no picture]
 CandidatiAdministratori.pdf 
[no picture]
 AGEA Pct1-2.pdf   AGEA Pct3.pdf   AGEA Pct4.pdf   AGEA Pct5.pdf 
Materiale AGEA 24.11.2017

October 17, 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGEA din data de 24.11.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 3872 partea a IV din data de 13.10.2017.

Page:   [1] » 2 » 3 » ... » last