STIRI / ACTUALITATI
Utilizator: Parola:
Intra
Pentru stiri interne trebuie sa va autentificati!
[fara poza]
 Convocare AGOA 
CONVOCARE AGOA 2018

11 aprilie 2018

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2.

Materiale AGOA 18.05.2018

11 aprilie 2018

In conformitate cu prevederile art. 111 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile si ale prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, („Societatea” sau ”Hidroconstructia”), societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („A.G.O.A.”) pentru data de 18.05.2018, ora 12:00, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucuresti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, conform ordinii de zi publicata in monitorul oficial partea a-IV-a, nr. 1352/05042018

[fara poza]
 01   02   03   04   05   06   07   08 
[fara poza]
 CandidatiAdministratori.pdf 
Lista Candidati Administratori

02 noiembrie 2017

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru functia de administrator executiv/neexecutiv

Materiale AGEA 24.11.2017

17 octombrie 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGEA din data de 24.11.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 3872 partea a IV din data de 13.10.2017.

[fara poza]
 AGEA Pct1-2.pdf   AGEA Pct3.pdf   AGEA Pct4.pdf   AGEA Pct5.pdf 
[fara poza]
 convocator AGEA 
CONVOCARE AGA

13 octombrie 2017

In conformitate cu prevederile art. 113 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA o societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 103-105 („Hidroconstructia S.A.” sau „Societatea”), Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”) pentru data de 24.11.2017, ora 1300, la Sala „Amfiteatru” a Institutului de Studii si Proiectari Energetice din B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Bucuresti, sector 2

Pagina:   [1] » 2 » 3 » ... » ultima