BARAJUL CINCIS Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
CS Hunedoara
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Raul Mare
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1964
DATE TEHNICE:
Barajul CINCIS
Beneficiar CS Hunedoara
Proiectant ISPH
R�ul Cerna
Tipul barajului VA
Tipul etansarii x
Cota la coronament m 308.00
Inaltimea barajului m 48.30
Lungimea barajului m 220.00
Volumul barajului th.mc 56.00
Volumul acumularii mil.mc 43.30
Scopul acumularii HSR
Anul PIF 1964
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Barajul Cinciş (Teliuc) de pe rîul Cerna ardeleană, a fost realizat în scopul asigurării necesarului de apă industrială a Combinatului Siderurgic Hunedoara care a cunoscut, după anul 1948, o dezvoltare impetuasă în domeniul siderurgic şi metalurgic.
Amplasamentul barajului a fost ales la cca 6,5 km în amonte de oraşul Hunedoara pe versantul estic al masivului muntos Poiana Ruscă, după confluenţa cu rîul Runcu, acolo unde condiţiile geo-morfologice au fost cele mai favorabile. Valea rîului era îngustă, cu versanţi simetrici înclinaţi la 45 – 55º, cu roca la zi şi de bună calitate, cu depuneri aluvionarea în albie în straturi de mică grosime. Compararea mai multor variante studiate, au dus la soluţia unui baraj arcuit din beton, avînd caracteristicile din caseta alăturată. De completat cu grosimea la bază – 14,00 m şi la coronament 4,5 m; din volumul total de 43,5 mil m³, volumul util este de 27,4 mil m³.
Pentru descărcarea apelor mari s-a prevăzut un deversor frontal liber, amplasat în ploturile centrale, avînd 5 deschideri de 6,40 m şi 4 orificii de 1,50 x 0,60 m, putîndu-se evacua un debit de 250 m³/s. În baraj s-a înglobat o conductă metalică cu Ø=800 mm, pentru a servi ca golire de fund. La extremitatea aval a golirii de fund s-au prevăzut două vane, una de serviciu şi una de revizie, dispuse într-o clădire construită la piciorul aval al barajului. Barajul a mai fost prevăzut cu o priză de apă pentru alimentarea Beneficiarului, Combinatul Siderurgic Hunedoara.
Execuţia barajului a durat 14 luni, din aprilie 1963 pînă în mai 1964, pentru care, principalele cantităţi de lucrări au fost: săpături – 36.250 m³; betoane 62.000 m³.
De menţionat că pentru prepararea betonului, din lipsa nisipului în amplasament, s-a folosit nisip de concasaj produs la faţa locului.