Barajul Motru si CHE Tismana Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Raul Mare
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1982
DATE TEHNICE:
Barajul MOTRU
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Motru
Tipul barajului TE
Tipul etansarii ie
Cota la coronament m 484.00
Inaltimea barajului m 48.00
Lungimea barajului m 370.00
Volumul barajului th.mc 650.00
Volumul acumularii mil.mc 4.80
Scopul acumularii HS
Anul PIF 1982

CHE TISMANA
Tipul centralei DS
Aductiunea subterana m 19,919.00
Cota amonte m 480.00
Cota aval m 217.00
Caderea m 263.00
Nr.si tip agregat 2 F
Debit instalat mc/s 56.00
Galeria de fuga m 4,405.00
Canal de fuga m 1,085
Puterea instalata MW 106.00
Energia medie GWh/an 262.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Barajul Motru şi CHE Tismana
Barajul Motru
Barajul Motru situat pe rîul Motru la cca 15 km amonte de com Padeş, este alcătuit din balast de rîu. Volumul barajului este de 650.000 m³. Are o înălţime de 48 m, o lăţime la bază de 285 m şi o lungime la coronament de 370 m. Volumul acumulării este de 4,8 mil m³, din care 3,7 mil m³ utili energetic, iar suprafaţa este de 37 ha.

Evacuarea viiturilor se face printr-un deversor pîlnie cu 6 pile directoare, înalt de 44,00 m, continuat cu o galerie subterană cu Øi=7,00 m şi trambulină. Debitul de calcul a fost de 315 m³/s, iar cel de verificare de 700 m³/s. Golirea de fund (22 m³/s) şi devierea apelor se înscriu în acelaşi corp cu instalaţiile de evacuare a viiturilor.


CHE Tismana
Derivaţia Motru – Tismana are o lungime de 8177 m, un Øi=3,60 m şi un debit instalat de 36 m³/s. Pe traseu mai este captat şi derivat printr-un puţ, debitul pîrîului Pocruia (1,00 m³/s).
Nodul de presiune Tismana este compus dintr-un tronson comun cu aducţiunea Bistriţa – Tismana cu Øi=4,40 şi debitul de 56 m³/s, un castel de echilibru (H=57 m, Øi=18,00), camera inferioară (L=120 m, Øi=4,20 – 6,40 m), o galerie de legătură (L=72 m, Øi=4,50 m), casa vanelor, un puţ forţat (206,75 m Øi=3,50) şi un distribuitor cu legătura la cele 2 vane sferice ale turbinelor. CHE Tismana este echipată cu 2 turbine Francis cu ax vertical cu carcasă metalică şi aspirator metalic parţial înglobat în beton. Puterea turbinelor este de 53 MW, căderea de calcul de 263 m şi debitul instalat de 26 m³/s fiecare. Galeria de fugă are o lungime de 5530 m, secţiunea în formă de potcoavă, cu cameră de expansiune la capătul amonte. Se continuă cu un canal de fugă betonat care se descarcă în acumularea Tismana aval.