Barajul si CHE Racaciuni Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala UCM Moldova
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1984
DATE TEHNICE:
Barajul RACACIUNI
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Siret
Tipul barajului PG / TE
Tipul etansarii fc
Cota la coronament m 133.00
Inaltimea barajului m 29.00
Inaltimea digului m 14.00
Lungimea barajului m 122.00
Lungimea digului m 10,800.00
Volumul barajului th.mc 178.00
Volumul digului th.mc 4,011.00
Volumul acumularii mil.mc 103.70
Scopul acumularii HS
Anul PIF 1984

CHE RACACIUNI
Tipul centralei CD
Canalul de derivatie m 1,160.00
Cota amonte m 129.00
Cota aval m 110.70
Caderea m 18.30
Nr.si tip agregat 2 K
Debit instalat mc/s 330.00
Canal de fuga m 4,850.00
Puterea instalata MW 45.00
Energia medie GWh/an 112.30
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Soluţia adoptată pentru baraj este de tipul deversor cu prag lat, cu 6 cîmpuri
Schema statică pentru barajul deversor este cu ploturi independente, partea deversoare fiind un radier de beton armat. Pilele au grosimi de 4 m şi servesc pentru susţinerea stavilelor, montarea batardourilor, adăpostirea mecanismelor de acţionare, susţinerea grinzilor pentru macaraua portal şi a podului de şosea. Disiparea debitului evacuat prin deversor se face într-un disipator continuat cu o rizbermă fixă şi una mobilă.
Digurile:
Închiderea în versantul stîng al fron-tului de retenţie, limitarea lacului la malul drept, canalele de derivaţie şi apărarea unor localităţi se realizează prin diguri. Digurile sunt de tip omogen, spre amonte cu mască de etanşare din pereu de beton armat şi etanşate în adîncime cu ecran de beton. Spre aval, un prism de balast drenant la piciorul taluzului şi o rigolă pereată cu beton pentru colectarea apelor de infiltraţie. Materialul de umplutură pentru diguri este balast extras din cuveta lacurilor. Acolo unde în fundaţia digurilor s-au găsit nisipuri fine, acestea s-au înlocuit cu balast dacă au avut grosime mică, iar dacă au avut grosime mare s-au executat pinteni drenanţi din balast la piciorul taluzelor amonte şi aval. Coronamentul este circulabil auto şi protejat contra valurilor de o grindă sparge val înaltă de 0,6-0,8 m.
Caracteristicile secţiunii tip a digurilor sunt:
- lăţimea la coronament – 6,0 m;
- panta talutului amonte – 1 : 2,5;
- grosimea pereului de beton armat – 0,2 m;
- panta taluzului aval – 1 : 3 sau 1 : 2,5, în funcţie de înălţimea digului. La înălţimi de peste 10 m, pentru mărirea stabilităţii, taluzul aval este prevăzut cu o banchetă.