Barajul Cornereva si MHC Belareca Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
Hidroelectrica S.A.
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala UCM Banat
PERIOADA LUCRARILOR:
contractat in anul 1979
DATE TEHNICE:
Amplasamentul barajului Cornereva se află la capătul amonte al cheilor rîului Belareca, la cca 5 km în amonte de com. Cornereva. Barajul este proiectat a se realiza din umpluturi zonale: prism aval din anrocamente, prism amonte din balast şi nucleu din material argilos. Soluţia este justificată prin natura terenului de fundaţie (conglomerate şi gresii cu intercalaţii centimetrice de şisturi argiloase-marnoase, afectate de fisuri) şi de existenţa materialuluii de umplutură în imediata apropiere a amplasamentului. Înălţimea barajului va fi de 60 m, lungimea la creastă de 220 m, iar cota coronamentului la 503 mdM. Devierea apelor se realizează printr-o galerie de 362 m cu Øi=4,6 m, care va servi ulterior ca golire de fund. Descărcătorul de ape mari, tip de suprafaţă cu nivel liber va fi amplasat pe versantul drept. Debitul maxim evacuat este de 600 m³/s. Pentru asigurarea unui debit de servitute, din casa vanelor golirii de fund, printr-o conductă metalică, se va alimenta o MHC, amplasată la piciorul taluzului aval. Printr-o derivaţie principală 12 m³/s vor alimenta o turbină din CHE Herculane (61), apoi vor fi debuşaţi în acumularea Herculane.
In lucru In lucru   In tara In tara
.