NEWS
User: Password:
Log in
For internal news you have to log in!
 HCA 4408   Procedura 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

April 14, 2021

Mai 2021

CONVOCARE AGEA 2021

February 25, 2021

În conformitate cu prevederile art. 113 şi ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, şi cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia S.A., societate pe actiuni, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 103-105, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Hidroconstrucţia S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 09.04.2021, ora 1300, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucureşti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3

 convocare AGEA 09.04.2021.pdf 
 Referat organizare AGEA..   1522   1519 
Materiale AGEA 09.04.2021

February 25, 2021

Materiale AGEA 09.04.2021

Materiale AGEA 29.05.2020

May 05, 2020

Materiale AGEA 29.05.2020

[no picture]
 pct.2 Functionarea CA cu 7 membri   pct.1 Distribuire cu titlu gratuit catre actionari HC de actiuni dobanditede societate 
[no picture]
 AGEA.pdf 
CONVOCARE AGEA 2019

April 23, 2020

In conformitate cu prevederile art. 113 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA, societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 103-105 Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 29.05.2020, ora 1300, la Sala Amfiteatru a Institutului de Studii si Proiectari Energetice, din Bucureşti, B.dul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2

Page:   [1] » 2 » 3 » ... » last