HIDROCONSTRUCTIA

ACORD SOCIAL


 

Atat sectorul constructiilor cat si activitatea conexa acestuia – materiale de constructii – reprezinta, in economia romaneasca, unul din motoarele dezvoltarii. Parteneriatul social, la nivelul celor doua ramuri a fost materializat in 1998 prin infiintarea Casei Sociale a Constructorilor.

    In prezent, Casa Sociala a Constructorilor functioneaza in sistem bipartit (patronate – sindicate) si asigura protectie sociala unui numar mare de salariati.

In cadrul parteneriatului social, cei doi parteneri au decis sa dezvolte pe platforma Casei Sociale a Constructorilor si alte entitati juridice, care sa genereze raspunsuri specifice unor nevoi ale activitatilor din ramurile de constructii si materiale de constructii.

   S.C. Hidroconstructia S.A. este membra fondatoare a Casei Sociale a Constructorilor. Astfel, salariatii societatii, au beneficiat de protectie sociala pe perioada intreruperii activitatii datorita timpului nefavorabil, acordata din fonduri proprii constituite la C.S.C. Aceste fonduri se acorda in perioada noiembrie-martie (dar nu mai mult de 90 zile pentru un salariat), cand nu se poate desfasura activitatea si aceasta se intrerupe temporar.

S.C. Hidroconstructia S.A. are intalniri periodice (lunare) de dialog social la nivelul companiei cu sindicatele reprezentative. Majoritatea acestor sindicate sunt afiliate la Federatia Generala a Sindicatelor Familia.

 Intalnirile bilaterale de lucru patronat – sindicate au ca scop dezbaterea problemelor de actualitate din cadrul companiei. Au loc si discutii libere despre evolutia pietei constructiilor sau alte probleme de interes comun.

 In 2014 au avut loc negocieri intre patronat si sindicat privind noul contract colectiv de munca, avand ca rezultat noul contract colectiv de munca, cu valabilitate pana in anul 2016, care a fost depus la Ministerul Muncii, Familei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Inspectia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti sub nr. 372/19 septembrie 2014.


 

 
Link-uri:

ARACO                                             Casa Sociala a Constructorilor                                         FGS – Familia


Harta site Vizitatori