HIDROCONSTRUCTIA

PREZENTAREA SOCIETATII

Societate pe actiuni
J40/1726/1991
CIF: RO 1556820

Capital Social subscris si varsat : 133.786.440 LEI


 

HIDROCONSTRUCTIA S.A isi are originea in initial numita "Directia Generala a Hidrocentralei BICAZ" infiintata in anul 1950 ca unic constructor al investitiei hidroenergetice de la Bicaz.
In anul 1961 Unitatea de constructii a fost mutata cu sediul in Bucuresti sub numele de "Intreprinderea de Constructii Hidroenergetice" ( I.C.H. ) transformata in timp in "Trustul de Constructii Hidroenergetice Bucuresti" ( T.C.H. ), apoi "Trustul Antrepriza Generala de Constructii Hidroenergetice Bucuresti" (T.A.G.C.H.) pentru ca din anul 1990 prin HG 1104, sa devina societatea comerciala sub numele HIDROCONSTRUCTIA S.A.
HIDROCONSTRUCTIA S.A. are ca domeniu principal de activitate executia lucrarilor de constructii hidroenergetice si hidrotehnice la suprafata si in subteran.

  De la infiintare si pana in prezent complexitatea amenajarilor hidroenergetice a impus abordarea intregii game de lucrari de constructii executandu-se pe langa lucrarile cu specific hidroenergetic, lucrari civile si industriale, drumuri si poduri, lucrari edilitare, lucrari de imbunatatiri funciare, exploatari de cariere si balastiere, reparatii de utilaje, confectii metalice, prefabricate din beton armat, etc., dupa cum urmeaza :
 • 172 baraje, din care 144 de beton cu inaltimi pana la 168 m
 • 182 hidrocentrale, cu o putere instalata pana la 1050 MW/centrala
 • 881,8 km galerii aductiune apa, cu diametre pana la 7.50 m
 • 189 km canale de deviere si de fuga la hidrocentrale
 • 516,4 mil. mc excavatii in aluviuni
 • 80,8 mil. mc excavatii in roca
 • 494,84 mil. mc umpluturi de balast
 • 45,89 mil. mc umpluturi de anrocamente
 • 42,66 mil. mc betoane de suprafata si de subteran
 • 27,4 mil. mp peree la diguri
 • 5,7 mil. mp pereti de etansare
 • 1753,2 km injectii de suprafata
 • 36,8 km injectii voal
 • 612,4 km injectii de umplere si consolidare
 • 567 km autostrazi, drumuri nationale, judetene si alte reabilitari rutiere
 • 126 poduri insumand 7115,8 m lungime
 • 30 inchideri depozite de deseuri
 • 14 statii de sortare / compostare deseuri
 • 8 statii de tartare si epurare ape
 • 1564 km conducte pentru alimetari cu apa si canalizari
 • 350.639,5 mp constructii civile si industriale

In paralel cu lucrarile din tara societatea a abordat lucrari in strainatate de constructii hidrotehnice, poduri, tunele, etc. in Germania, Belgia, Bulgaria, Iordania, Iraq, Algeria, Iran, etc.
Hidroconstructia SA a fost organizata pentru realizarea de activitati de constructii in tara si strainatate, conform obiectului sau de activitate, care se realizeaza prin intermediul unui numar de 9 Sucursale si Unitati de Constructii Montaj fara personalitate juridica cu sediile amplasate in teritoriu. Sucursalele sunt organizate si functioneaza potrivit principiului de autonomie economico - financiara, au conducere proprie si conturi bancare de disponibilitati, conduc activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, incheie contracte comerciale in limitele de competenta acordate, incaseaza direct venituri si fac plati catre terti, inclusiv la bugetul de stat si bugetele locale. Intocmesc bilanturi contabile trimestrial si anual si fac analize economico-financiare pe baza de bilant contabil propriu.

Societatea dispune de baze tehnico-materiale precum si de utilaje si echipamente proprii dupa cum urmeaza:

A. - TERENURI SI CONSTRUCTII

1) Terenuri proprietate 155 parcele
total suprafata teren 3,002,300.16 mp.
-din care:
teren fara constructii 285,667.67 mp. teren pe care sunt constructii 2,716,632.49 mp.
din care:
suprafete teren destinate platformelor 1,336,476.76 mp.

2) Constructii mijloace fixe 727 cladiri
total suprafata construita 342,730.86 mp.
total suprafata desfasurata cladiri 407,976.87 mp.
din care:
birouri 25,304.24 mp.
spatii turistice 8,166.16 mp.
spatii cu alta destinatie 374,506.47 mp.
 

3) Constructii amenajari provizorii 2392 buc.
din care:
Situate pe teren proprietate 508 buc
spatii folosite pentru activitati productive 59 buc
spatii birouri 24 buc
spatii depozite 111 buc
spatii cazare 33 buc
alte constructii si amenajari ce deservesc mai multe activitati 281 buc

B. ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU CONSTRUCTII

•Utilitare pentru terasamente
• Excavatoare pe pneuri si senile capacitatea
• Incarcatoare frontale
• Buldozere pe senile
• Gredere si autogredere
• Maiuri mecanice
• Placi vibrante
•Instalatii de subtraversare diam.2"-4"
• Compactoare si vibrocompactoare
• Instalatie de forat piloti
• Masina de taiat rosturi
•UTILAJE MINIERE SI DE CARIERA
• Motocompresoare
• Electrocompresoare
• Ciocane hidraulice de spart stanci
• Pompe si autopompe de beton
• Pompa de inject.suspen.coloidale
• Pompa de torcretat
•MASINI DE RIDICAT
•Macarale turn
• Macara pe senile
• Macara pe pneuri si automacarale
•ECHIPAMENT ENERGETIC
• Grupuri electrogene
•INSTALATII DE SUDURA
•Grupuri si convertizori de sudura
•Masina automata sudura cap la cap electrofuziune
•ECHIPAMENTE PENTRU LUCRARI ALIMENTARI CU APA
• Instalatie de facut camine ecologice
•MIJLOACE DE TRANSPORT
•Autobasculante diverse marci si capacitati
• Autotransportor beton / autobetoniere diverse marci si capacitati
• Autocamioane
• Remorci
• Semiremorci
•STATII DE BETOANE

si alte mijloace echipamente specifice.

  Aceste echipamente tehnice prezentate mai sus sunt repartizate la 9 subunitati - dispuse pe intreg teritoriul tarii si la 3 subunitati din afara tarii.
Harta site Vizitatori