MANAGEMENT


 

 

consiliul de administrare

ing. Mihaita FUNDEANU
ing. Dorel PECIU - FLORIANU

ing. Eugen POPA

ing. Ion PRIOTEASA
ing. Romeo BOGDANOVICI
ing. Dorian TIMOFTI
ing. Florina PECIU - FLORIANU
ec . Ioan BARJOVEANU
- Presedinte CA
- Director General
- Director General Adjunct Dezvoltare

- Director Tehnic
- Director Productie
- Director Calitate
- Director Achizitii si Logistica

- Director Financiar


organigrama - CLICK PT. A O  VEDEA MARE
 

         

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

 

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta totalitatea actionarilor si a deliberarilor lor, purtate in conditiile legii si ale Actului Constitutiv; hotararile adoptate de aceasta obliga toti actionarii.

Adunarile Generale ale Actionarilor sunt Ordinare si Extraordinare.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca de Consiliul de Administratie, de presedinte sau de un alt administrator pe baza imputernicirii data de presedinte, cu minimum 15 zile inainte de data sedintei.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are loc cel putin o data pe an.

Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarile Generale decat prin actionari ai societatii in baza unei procuri speciale certificata prin semnaturi si stampila de catre comitetele de sustinere a privatizarii.

Hotaririle Adunarii Generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare, direct sau prin imputernicire.

Adunarile Generale ale Actionarilor, Ordinare si Extraordinare, sunt conduse de Presedintele Consiliului de Administratie. In cazul imposibilitatii participarii acestuia, Adunarea va fi condusa de un administrator desemnat de Presedinte.

        

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor alege cu majoritate simpla de voturi Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, actionari sau neactionari, temporari si revocabili, pentru un mandat de 4 ani.

Alegerea administratorilor se face de catre Adunarea Generala a Actionarilor dintre persoanele inscrise pe lista de candidati, in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Consiliul de Administratie se intruneste o data pe luna si ori de cite ori este necesar, la sediul societatii sau in orice localitate, la convocarea presedintelui sau la cererea a mai mult de o treime din administratori..
Deciziile Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea absoluta a celor prezenti, prin vot deschis. In caz de numar egal de voturi Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul hotarator.


Harta site Vizitatori