HIDROCONSTRUCTIA

RESURSE UMANE 

Parteneriat
Inspectoratul Scolar

 

 

 

 

 aplica CV

 

S.C. Hidroconstructia S.A. priveste managementul resurselor umane ca pe o abordare strategica si coerenta a managementului celui mai pretios bun al unei organizatii – oamenii care lucreaza si care, in mod individual si/sau in mod colectiv, contribuie la atingerea obiectivelor societatii pentru a obtine un avantaj competitiv, durabil.

• O organizatie este alcatuita, in primul rand, din oameni. Ei nu trebuie priviti ca reprezentand costuri variabile, ci ca un capital in care trebuie sa se investeasca, adaugand astfel la o valoare innascuta.

• Strategia si cultura organizatiei sunt elemente deosebit de importante privind resursa umana, pentru aceasta, societatea isi propune:

Realizarea unei concordante strategice intre strategiile de afaceri si cele de resurse umane;

Procedurarea tuturor activitatilor si tratarea acestora ca parte integranta a sistemului de management al calitatii, protectiei mediului si S.S.M;

Adoptarea unei abordari coerente si cuprinzatoare a politicilor si practicilor de angajare;

Realizarea unei concordante intre structurile organizatorice si necesitatile de productie, in functie de valoarea veniturilor si de complexitatea lucrarilor;

Aplicarea unui sistem de salarizare si recompensare bazat pe performanta si motivare, care sa asigure legatura intre muncă si performanta;

  Formarea si dezvoltarea continua a pregatirii profesionale a salariatilor in scopul cresterii compententelor acestora;

Evaluarea anuala a performantelor individuale in scopul imbunatatirii gestionarii resurselor umane si calitatii acesteia. 

Obiectivul strategic al S.C. Hidroconstructia S.A. este realizarea obiectivelor generale ale organizatiei prin intermediul resurselor umane.

Concretizarea acestui obiectiv se reflecta in cresterea productivitatii muncii, corelat cu cresterile prevazute pentru salariul mediu/minim pe economie conform Cartei Sociale a Uniunii Europene.

Integrarea politicilor de resurse umane cu planurile de afaceri.

Utilizarea salariatilor la intreaga capacitate si la intregul potential.

Incurajarea angajamentului si dedicatiei din partea fiecarui salariat pentru succesul societatii printr-o orientare catre calitate, atat in performante individuale cat si in cele colective.

Crearea unui mediu de lucru in care se pune in valoare creativitatea si energia latenta a angajatilor, dezvoltarea inventivitatii, lucrului in echipa si calitatea totala.

Utilizarea de catre organizatie a progreselor realizate in tehnologia informatiilor si a conceptelor (sistemelor) integrate pentru activitati productive.

Organizarea si cresterea calitatii manageriale

Dezvoltarea unui concept nou de manageriat.

Utilizarea judicioasa a timpului de lucru, fundamentul cresterii manageriale.

Modalitati de amplificare a eficacitatii muncii manageriale.

Relatia bipartita intre board-ul managerial al societatii si angajati

Transformarea dialogului social intr-un instrument de management.

  Dezvoltarea parteneriatului cu sindicatul.

Promovarea unor politici de protectie sociala adaptate si la profilul activitatii de constructii.

CHEIA SUCCESULUI PRIN RESURSELE UMANE

  • Competitivitatea si responsabilizarea personalului calificat

  • Lucru sistematic pentru dezvoltarea profesionala continua a salariatilor

  • Motivatia angajatilor – obiectiv principal al conducerii

  • Relatii clare intre partenerii sociali (patronat – sindicat)

   
Harta site Vizitatori