HIDROCONSTRUCTIA

SUCURSALE

Inapoi la sucursale

UCM SEBES


Adresa: Strada. Valea Frumoasei, Bl. 1 D,

Sebes, jud. Alba, cod. 515800

Telefon: +40(0).258/731516; 730761

Fax: +40(0).258/732996

e-mail: sebes@hidroconstructia.com


Proiecte
Produse
Servicii


 
 
 
Lucrarile la amenajarea SEBES au inceput in anul 1972, in cadrul unui santier subordonat Grupului de santiere Lotru, iar la 01.01.1974 a luat fiinta Grupul de santiere Sebes.

Initial lucrarile au inceput pe sector Sebes Amonte, in cadrul a 3 santiere : Oasa, Tau si Sugag, executandu-se lucrarile aferente hidrocentralelor subterane Galceag si Gugag, care au fost puse in functiune in anul 1980 si respectiv 1984. Ulterior au inceput si lucrarile la aductiunele secundare Cibin, Cugir si Dobra, care in prezent sunt in curs de finalizare cu exceptia aductiunii secundare Cugir, excavatii la galeria Cugir-Tau si la aductiunea Cugir Mic

In anul 1980 sucursala a asigurat inceperea lucrarilor de organizarea amenajarilor hidroenergetice Bistra Poiana Marului
In anul 1978 au inceput lucrarile in zona Sebes – Aval, infiintandu-se santierele Sascior si Petresti carre au executat hidrovcentralele Sascior si Petresti puse in functiune in a nul 1978 si respectiv 1983, precum si lucrarile aferente (baraj Petresti si Obreji de Capalna, digurile, galaria de aductiune principala, galeria de fuga Sascior - Petresti)
In perioada 1988-1992 Sucursala Sebes a realizat centralel Carnesti 2 si Orlea de pe amenajarea Raului Mare aval.

In perioada 1984 a fost executata micricentrala Gura Raului de pa raul Cibin de catre santierul Cibin din cadrul Grupului de santiere Sebes.

Grupul de santiere Sebes a inceput in anul 1977 urmatoarele lucrari in muntii Apuseni :

Amenajarea hidrotehnica Mihoilesti;
Amenajari hidrotehnice legate de unitatea de exploatare a cuprului de la Rosia Poieni (acumulare, microcentrala si statie de pompare Garde pe raul Aries si baraj de anrocamente la Valea Sesei cu scopul creerii izlazului de decantare).
Lucrarile au fost executate prin santierele ce au functionat succesiv la Mihoiesti si Valea Sesei.

Pe raul Olt au inceput in anul 1988 lucrarile la treapta Racovita din cadrul amenajarii hidroenergetice Cornetu Avrig (acumulare si centrala).

Sucursala Sebes a executat si lucrari de constructii civile : blocuri de locuinte in Colonia Definitiva Sugag, scoala, internat, dispensar medical, complex comercial si sediul sucursalei in localittea Sugag., sedii si institutii in municipiul Sibiu, pod peste Aries la Barzesti, reamenajare strand Aiud, reabilitare DN7, ecologizari zone miniere, alimentare cu apa Alba Iulia, retele apa Aiud, canalizare Blaj.
 
Harta site Vizitatori