Barajul si CHE Petresti Inapoi la proiecte
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Sebes
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 1983
DATE TEHNICE:
Barajul PETRESTI
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Sebes
Tipul barajului PG / TE
Tipul etansarii fc
Cota la coronament m 296.00
Inaltimea barajului m 22.00
Inaltimea digului m 10.00
Lungimea barajului m 30.00
Lungimea digului m 941.00
Volumul barajului th.mc 25.00
Volumul digului th.mc 180.00
Volumul acumularii mil.mc 1.30
Scopul acumularii HS
Anul PIF 1983

CHE PETRESTI
Tipul centralei CB
Cota amonte m 294.00
Cota aval m 284.00
Caderea m 10.00
Nr.si tip agregat 2KB +1EOS
Debit instalat mc/s 52.00
Puterea instalata MW 4.00
Energia medie GWh/year 7.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Acumularea Petreşti asigură redresarea debitelor uzinate în cascada din amonte, debitul necesar pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă a sistemului zonal Alba, o oarecare atenuare a debitelor de viitură de pe rîul Sebeş şi debitul de servitute pe rîu. Caracteristicile principale: volum la NNR – 1,2 mil m³, suprafaţa – 40 ha, lungimea digurilor – 760 m la malul drept şi 190 m la malul stîng. Etanşarea digurilor este realizată cu ecran din gel-beton în adîncime de 5 – 6 m şi cu pereu de beton armat pe taluzul udat. Atît acumularea cît şi barajul sunt amplasate pe un complex sedimentar alcătuit din conglomerate: gresii, marne, argile, nisipuri şi tufuri.
Barajul este deversor din beton de tip cu prag lat cu două deschideri echipate cu stavile segment de 10 x 10 m, care asigură tranzitarea debitului de calcul de 457 m³/s şi a fost verificat la 790 m³/s. Etanşarea în profunzime este asigurată de un voal de injecţii de 15 m adîncime, realizat din galeria de drenaje şi injecţii din amonte.. Frontul de deversare permite deversarea fără a produce eroziuni, în aval fiind executate lucrări de regularizare.
Centrala de tip baraj avînd 10 m cădere, este echipată cu 2 turbine bulb (a doua din ţară după CHE Slatina) avînd căderea de calcul de 9,3 m, debit instalat de 26 m³/s, puterea unitară 2 MW. Suprastructura centralei a fost simplificată la maximum, renunţîndu-se la podul rulant şi la diverse spaţii tehnologice. Pentru folosirea energetică a debitului de servitute de 2 m³/s, s-a prevăzul o turbină tip EOS cu H=9,5 m şi puterea de 0,15 MW.
Execuţia lucrărilor din etapa a II-a de amenajarea a rîului Sebeş s-a desfăşurat între 1979 şi 1987 şi s-au realizat următoarele cantităţi de lucrări: excavaţii – 530.000 m³, excavaţii în subteran – 340.000 m³, betoane de suprafaţă – 87.000 m³,, betoane de subteran – 125.000 m³, echipamente – 1.800 t.