Barajul Cugir Inapoi la proiecte
» [imaginea urmatoare]
TIP CONSTRUCTIE:
Lucrari Hidroenergetice
BENEFICIAR:
HIDROELECTRICA
EXECUTANT:
Hidroconstructia S.A., sucursala Sebes
PERIOADA LUCRARILOR:
Anul PIF / Year of commissioning 2003
DATE TEHNICE:
Barajul CUGIR
Beneficiar HE
Proiectant ISPH
Raul Cugirul Mare
Tipul barajului VA
Tipul etansarii x
Cota la coronament m 1,013.50
Inaltimea barajului m 48.00
Lungimea barajului m 120.00
Volumul barajului th.mc 15.50
Aductiuni secundare m 3,250.00
Volumul acumularii mil.mc 1.00
Scopul acumularii HS
Anul PIF 2003Statia de pompe GALCEAG
Inaltimea de pompare m 510.00
Debit instalat mc/s 2.60
Derivatia subterana m 6,540.00
Puterea instalata MW 20.00
Finalizat Finalizat   In tara In tara
Acumularea Cugir. Pe rîul Cugirul Mare s-a amenajat acumularea Cugir care captează în secţiune 1,8 m³/s din bazinul propriu de 105 km², la care se adaugă aducţiunea secundară de curgere liberă Cugirul Mic – Cugirul Mare în lungime de 3,25 km care transferă de pe o vale pe alta 0,4 m³/s dintr-un bazin verant de 21 km². Volumul acumulării este de 1 mil m³. Altă aducţiune secundară cu curgere liberă de 6,54 km duce apele captate din acumularea Cugir la staţia de pompe Gîlceag de pe valea pîrîului cu acelaşi nume.
Barajul Cugir este un baraj arcuit din beton înalt de 48 m şi cu o lungime la coronament de 120 m. Regimul hidrologic bogat, văile cu o pronunţată pantă, volumul mic al lacului de acumulare, lipsa volumului de atenuare din lac şi regimul de funcţionare al staţiei de pompe au obligat realizarea unui descărcător de ape mari, frontal, de suprafaţă, care să permită descărcarea operativă a debitelor care depăşesc capacitatea lacului. Descărcătorul este format din 3 deschideri a 9 m, dintre care cea centrală are cota la 1007 mdM, iar celelalte două la 1008 pentru a diferenţia descărcarea funcţie de debit.
La cota 983 este realizată golirea de fund de 2,20 x 1,75, obturată cu o vană segment amplasată în camera vanelor de pe paramentul aval. Ca notă de originalitate, de menţionat existenţa pe paramentul amonte al barajului a unei pasarele de la malul drept pînă deasupra prizei golirii de fund.
Staţia de pompare Gîlceag alimentată de debitul venit pe aducţiunea secundară de la acumularea Cugir la care mai adaugă debitul captat al pîrîului Gîlceag (0,25 m³/s), refulează apa printr-o conductă (L=320m, Ø=1300 mm) montată într-o galerie intermediară, în galeria forţată a CHE Gîlceag. De menţionat pe aducţiune realizarea castelului de echilibru (H=33,75 m, Ø=4 m). Regimul de funcţionare al staţiei de pompe este îndeobşte în orele de noapte şi sărbători legale, atunci cînd CHE Gîlceag nu funcţionează, apa pompată ajungînd în lacul Oaşa. Un sistem de vane controlează circuitul apei pompate.